GOS 635G – GOS 622G Series

Print
Description
  • Name: Analog Oscilloscope, GOS-630/620
  • Channel: 2
  • Bandwidth: 30MHz, 20MHz
  • Screen Size: 6" CRT
  • Model Name: GOS-630, GOS-620

[ pdf Datasheet (281 KB) ]